معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط سورس

آپرینو

پتلفرم انتشار محتوا

آپرینو یک پلتفرم انتشار محتواست که از یک طرف مشکل دیده شدن و درآمد زایی را برای تولید کنندگان محتوای با کیفیت و از طرف دیگه مشکلات پیدا کردن محتوای مرتبط با نیاز کاربر را به همراه شخصی سازی برای مصرف کنندگان محتوا حل میکند.

بنیانگذاران و افراد کلیدی

نوید‌ زارع‌پاک

مرتضی‌ عزیزی