معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط سورس

استوماتا

سیستم هوشمند مراقبت از گیاهان

استوماتا گجتی برای زنده نگه داشتن گیاهان می باشد ، استوماتا هوای گیاه شما را دارد . این گجت وارد خاک می شود و اطلاعات حیاتی گیاه شامل آب، دما و نور دریافتی گیاه را به کمک حسگرهایش اندازه گیری می کند و هشدارهای لازم در مورد مشکلات رشد گیاه را بر روی تلفن همراه نمایش می دهد

بنیانگذاران و افراد کلیدی

امیررضا کریمی

فراز فرجی

سید امیرعلی شادمان

حامد رسام فرد