بوکارو

 

سرویس اشتراک‌گذاری کتاب

 

بوکارو سرویسی برای امانت‌دهی و اشتراک‌گذاری کتاب‌ها است که فرایند مطالعه و دسترسی به کتاب‌ها را برای افراد ارزان‌تر و ساده‌تر می‌سازد و به کسب‌و‌کار‌های حوزه‌ی کتاب در افزایش درآمد‌هایشان کمک می‌کند

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

کیان زرعکانی
هم بنیان گذار

علیرضا آذربایجانی
هم بنیان گذار

علی معتمدی

سجاد رجبی

فاطمه ترابی

مریم اسدی

هدیه کریمی