معرفی استارت آپ های حمایت شده توسط سورس

تیمبو
سامانه عضویت سراسری باشگاه ها و مراکز تفریحی 

یک اپلیکیشن که با پرداخت یک هزینه عضویت به صرفه ، با برطرف کردن محدودیت‌های مکانی و زمانی ، تنوع و امکان انجام چند رشته ورزشی و تفریحی را برای کاربر فراهم می‌کند. درآمد تیمبو از طریق کارمزد باشگاه‌ها فراهم می‌شود.

بنیانگذاران و افراد کلیدی

مهیار فاطمی

علی طایفی

محمدامین خرمی

سینا خالقا

محمد قربان‌زاده