• اطلاعات استارت آپ

  لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل کنید.
 • اطلاعات بنیانگذاران

  لطفا اطلاعات هم بنیانگذاران را در صورت وجود تکمیل نمایید.
 • اطلاعات سرپرست
 • اطلاعات هم بنیانگذار اول
 • اطلاعات هم بنیانگذار دوم
 • توضیحات تکمیلی

  لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل کنید.
 • حداکثر در صد کلمه
 • حداکثر در صد کلمه
 • حداکثر در صد کلمه
 • حداکثر در صد کلمه
 •  

 

توجه : پر کردن و ارسال این فرم به هیچ عنوان پذیرش طرح شما را تضمین نمی کند. در صورت احراز شرایط مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.