ملودی‌گیم

طراحی و توسعه بازیهای ویدئویی

 

ملودی‌گیم یک استودیو‌بازی‌سازی، متشکل از نیروهایی با شور و هیجان است که با ساخت بازی‌های ویدئویی بلندپروازی‌هایش را در بخش سرگرمی‌های دیجیتال دنبال می‌کند. ما در ملودی‌گیم بر طراحی بازی‌های ویدئویی تمرکز داریم و سعی می‌کنیم با توجه به عملکرد بازیکن در بازی به شناسایی و تقویت استعدادهایش کمک کنیم.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

پیمان قربانزاده

محمد مرتضائی