ایران‌نگری

 

پلتفرم تخصصی تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی ناملموس

 

ایران نگری پروژه‌ایست که از دل خاکسترهای پروژه‌ای دیگر سر برآورده و هدف آن آشنایی مردم با میراث تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ناملموس ایران در قالب وب سایت است. ما می‌خواهیم سطح اطلاعات کاربران را بالا برده و تلاش کنیم تا با فرهنگ‌سازی، محیطی را فراهم آوریم تا گردشگری آگاهانه در میان عوام مردم پدیدار شود و هر ایرانی به جای تخریب این میراث گران‌بها، تلاش کند تا آن را در بهترین حالت برای آیندگان به یادگار بگذارد.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

امین حسنی
بنیان‌گذار

فرزانه قوام پور