برتکس

کنترل بازی با سیگنال‌های مغزی

 

ما یک تیم پژوهشی فعال در حوزه علوم شناختی هستیم که سعی داریم مشکل کم توجهی و عدم تمرکزرا با ساخت بازی های هیجان انگیز بهبود بخشیم. این بازی ها توسط رابطی که به سر متصل می شود کنترل می گردند و برای موفقیت در بازی باید تمرکز و دقت داشت. درآمد ما از طریق فروش این کنترلرها و بازی ها تامین می گردد.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

بابک عاشری
هم بنیان‌گذار

ملیحه محمدی
هم ‌بنیان‌گذار

فائزه اسدی