تیم بو

سامانه عضویت سراسری باشگاه‌ها و مراکز تفریحی

 

یک اپلیکیشن که با پرداخت یک هزینه عضویت به صرفه، با برطرف کردن محدودیت‌های زمانی و مکانی،تنوع و امکان انجام چند رشه ورزشی و تفریحی را برای کاربر فراهم می‌کند.درآمد تیمبو از طریق کارمزد باشگاه‌ها فراهم می‌شود

 

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

مهیارفاطمی
بنیان‌گذار

علی طایفی

محمدامین‌خرمی

سینا خالقا

محمدقربان‌زاده