خونگیجات

سفارش اینترنتی محصولات خانگی

 

این روزها سلامتی دغدغه جدی همه ماست، اما مشغله زیاد دسترسی به محصولات تازه و مرغوب را سخت کرده است؛ خونگیجات متولد شد تا همه بتوانند محصولات خانگی باکیفیت را از تولیدکنندگان مختلف سفارش دهند. درآمد خونگیجات از کمیسیون فروش و کمک به دیدهشدن تولیدکنندگان تامین میگردد.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

کامران معافی
هم بنیان‌گذار

آرمین کاکاوند
هم بنیان‌گذار