پیکسند

 

پلتفرم شخصی سازی و سیستم پیشنهاد دهنده

 

پیکسند سیستم پیشنهاد دهنده و پلتفرم شخصی سازی است که تلاش دارد مشکل سردرگمی کاربران در انتخاب آیتم مورد نیاز را به بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی برطرف سازد، پیکسند همچنین افزایش فروش را برای سرویس دهنده‌های بستر وب به همراه دارد

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی