کانگورو

پلتفرم تربیت کودک

 

امروزه دغدغه اکثر والدین استفاده زیادو نامناسب کودکان ازموبایل است. کانگورو یک اپلیکیشن مراقبت از کودک است که کودک را از داشتن موبایل و بازی با آن محروم نمی کندبلکه کودک را به سمتی هدایت می کند که وارد یک رژیم استفاده شودتا علاوه بر مصرف کمتر موبایل برخی از مهارت‌های فردی‌اش را نیز تقویت نماید. همچنین کانگورو سعی در بالا بردن و آموزش سواد رسانه‌ای به والدین دارد.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

صحرا قاسمی
هم بنیان‌گذار

سروش کاشی پزها
هم بنیان‌گذار

علی‌اکبر حمزه

سجاد جعفری

جواد دهبان

پارسا هارونی