گیم تراپی

توسعه ی بازی های حرکتی

 

دردنیای مدرن کم تحرکی هر سنی، به ویژه کودکان را تهدید می کند، برای حل این مشکل گیم تراپی اقدام به ساخت بازی های حرکتی کرده است که کاربر با انجام حرکت‌های مختلف می تواند بازی را کنترل کند و در آن موفق گردد، عمده درآمد گیم تراپی ازطریق فروش پکیج این بازی ها تامین می شود.

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

آزاده الماسی
هم بنیان‌گذار

علیرضا قلیان
هم بنیان‌گذار

شهاب داوودآبادی
هم بنیان‌گذار

هادی عابدینی

رئوف رسول زاده